BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń używanych   Wersja z dnia: 11.01.2023
  Powód wprowadzenia zmian: Publikacja wyniku postępowania

 • Konkurs ofert w zakresie pobierania krwi pełnej i jej składników od dawców i kandydatów na dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie   Wersja z dnia: 11.04.2022
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie o wyniku

 • Przetarg ofertowy na sprzedaż urządzeń używanych   Wersja z dnia: 07.10.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku

 • a) Dzierżawa 3 (trzech) separatorów komórkowych na okres 36 miesięcy do poboru koncentratu krwinek płytkowych (KKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w płynie wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobierania osoc   Wersja z dnia: 29.06.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Brak

 • planowane przetargi na 2021r.   Wersja z dnia: 06.05.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

 • planowane przetargi na 2021r.   Wersja z dnia: 15.03.2021
  Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

 • planowane przetargi na 2021r.   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Korekta planu postępowań

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygni ety

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Jacek Jedlecki
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 44088
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie