BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników poczwórnych góra-dół RW 450/2x400ml do 600 ml z filtrem in-line do KKCz w ilości w ilości 4 500 sztuk.   Wersja z dnia: 05.02.2019
  Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedzi do zapytań

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, kart, krwinek wzorcowych, płynów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej u dawców krwi metodą automatyczną przy uży   Wersja z dnia: 23.11.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postepowania

 • utrzymanie, serwis pogwarancyjny systemu pomiaru rejestracji i wizualizacji temperatur RWTW-SK w urządzeniach znajdujących się w budynku RCKiK w Olsztynie i Terenowych Oddziałach oraz dostosowanie w/w systemu do zmian organizacyjno – technicznych   Wersja z dnia: 22.11.2018
  Powód wprowadzenia zmian: data

 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi potrójnych RW 450/2x400 ml do 600ml góra –dół w ilości 46 000 sztuk.   Wersja z dnia: 17.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoaszenie

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, kart, krwinek wzorcowych, płynów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do wykonania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej u dawców krwi metodą automatyczną przy uży   Wersja z dnia: 15.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi potrójnych RW 450/2x400 ml do 600ml góra –dół w ilości 46 000 sztuk.   Wersja z dnia: 02.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi potrójnych RW 450/2x400 ml do 600ml góra –dół w ilości 46 000 sztuk.   Wersja z dnia: 01.10.2018
  Powód wprowadzenia zmian: odpowiedzi

 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi potrójnych RW 450/2x400 ml do 600ml góra –dół w ilości 46 000 sztuk.   Wersja z dnia: 10.09.2018
  Powód wprowadzenia zmian: 01.10.2018r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 10-255 Olsztyn ul. Malborska 2 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawu pojemników do pobierania krwi potrójnych RW 450/2x400 ml do 600ml góra –dół w ilości 46 000 sztuk. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ, na które poniżej odpowiada. 1. Zamawiający w pkt. 16 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga aby pojemnik główny u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika transferowego pustego i pojemnik dolny na KKCz u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem głównym, winny mieć kominy z membraną łatwo łamiącą się w czasie preparatyki. Czy Zamawiający uzna za spełniające powyższe wymaganie pojemniki posiadające kaniule do automatycznego przełamywania Compoflow, które są możliwe do udrażniania przy pomocy pras Compomat G5 będących na wyposażeniu Zamawiającego oraz które można udrażniać przy użyciu automatycznego „otwieracza” CompoSure w przypadku separacji na prasach innych niż Compomat G5? Deklarujemy bezpłatne użyczenie „otwieraczy” CompoSure w przypadku wyboru oferty Fresenius Kabi Polska. Powyższe sposoby przełamywania kaniuli zapewniają komfort pracy operatorów - brak konieczności ręcznego manipulowania przy kominach. Odpowiedź: tak 2. Pytanie nr 2: Zamawiający w pkt. 19 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga terminu ważności pojemników – min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Czy z uwagi na długość umowy wynoszącą 12 miesięcy, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na min. 15 miesięcy od daty dostawy? 3. Odpowiedź: Nie RCKiK w Olsztynie informuje, że udzielone odpowiedzi obowiązują stosownie do całej SIWZ i stanowią jej załącznik. W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert. Niniejsze odpowiedzi zostaną doręczone Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.rckikol.pl Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie lek. Grażyna Kula Specj. Transfuzjologii Klinicznej

 • a/ dzierżawa nowego urządzenia stanowiącego w pełni automatyczny system do archiwizacji próbek osocza z oprogramowaniem i podłączeniem systemu do posiadanego przez Zamawiającego programu komputerowego b/ sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawia   Wersja z dnia: 07.08.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania

 • a/ dzierżawa nowego urządzenia stanowiącego w pełni automatyczny system do archiwizacji próbek osocza z oprogramowaniem i podłączeniem systemu do posiadanego przez Zamawiającego programu komputerowego b/ sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawia   Wersja z dnia: 06.08.2018
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Jacek Jedlecki
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 34580
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie