BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • Znak sprawy: NA-26/44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16 , poz.93 z późn. zm.). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztyni   Wersja z dnia: 16.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie

 • Znak sprawy: NA-26/44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16 , poz.93 z późn. zm.). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztyni   Wersja z dnia: 16.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: nowy

 • Sprzedaż urzadzeń używanych   Wersja z dnia: 02.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Wynik

 • Sprzedaż samochodu   Wersja z dnia: 01.09.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie

 • Konkurs Lekarzy   Wersja z dnia: 14.08.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie

 • Sprzedaż i dostawa odczynników DNA HBV,RNA HCV,RNA HIV wraz z dzierżawą aparatury   Wersja z dnia: 10.08.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania

 • Konkurs Lekarzy   Wersja z dnia: 29.07.2020
  Powód wprowadzenia zmian: WYNIKI KONKURSU ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników NA – 26/6 P-6 1. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ul. Malborskiej 2, w dniu 28 lipca 2020r. rozpoczęło się postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania krwi pełnej od dawców na okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. 2. W wyznaczonym terminie – tj. do dnia 11.08.2020r. do godz. 10.00, na obowiązujących formularzach i w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem wpłynęło 12 ofert (od nr 1 do nr 12) złożone przez 12 oferentów. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.08.2020r.o godz. 11.20 w pok. nr 140. Przyjęto wszystkie oferty. - lek. Zofia Kołodziejczyk, Działdowo - lek. Waldemar Bednarski, Giżycko - lek. Paulina Klimek, Morąg - lek. Adam Bok, Bartoszyce - lek. Stanisław Siłka, Iława - ISPL Gabinet Dermatologiczny lek. Anna Buchowska-Bok, Bartoszyce - ISPL Gabinet Lekarski Laryngologiczny Wabich Magdalena Ewa, Działdowo - NZOZ ESKULAP Bożena Grochowska, Nidzica - IPL Marek Nowakowski, Stawiguda - IPL Izabela Cieszyńska, Pasłęk - Pracownia RTG Ryszard Płoski, Braniewo - Specjalista Chirurgii Ogólnej Andrzej Chwojnicki, Elbląg

 • Sprzedaż i dostawa odczynników DNA HBV,RNA HCV,RNA HIV wraz z dzierżawą aparatury   Wersja z dnia: 21.07.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Informacja

 • Sprzedaż i dostawa odczynników DNA HBV,RNA HCV,RNA HIV wraz z dzierżawą aparatury   Wersja z dnia: 08.07.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Pytania - odpowiedzi

 • Sprzedaż i dostawa odczynników DNA HBV,RNA HCV,RNA HIV wraz z dzierżawą aparatury   Wersja z dnia: 08.07.2020
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszono 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Jacek Jedlecki
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 44087
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie