BIP.gov.pl

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na sprzedaż i dostawa zestawów rozłącznych do pobierania osocza na posiadanych separatorach PCS2 w Centrum, TO Iława, TO Elbląg, To Bartoszyce do pobierania osocza od dawców na zapotrzebowanie na FFP ze Szpital (nr NA-26/1 P-1)

To jest wersja archiwalna z dnia: 14.01.2021, 12:54, zmieniona z powodu:
ogłoszenie wyniku postępowania
Podlega Ustawie
koniec: 25.01.2021, 12:00, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty), kontakt: j.gniadek@rckikol.pl

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na sprzedaż i dostawa zestawów rozłącznych do pobierania osocza na posiadanych separatorach PCS2 w Centrum, TO Iława, TO Elbląg, To Bartoszyce do pobierania osocza od dawców na zapotrzebowanie na FFP ze Szpitali Warmii i Mazur

/rckikol/pliki/files/og%C5%82oszenie%20o%20zamiarze%20zawarcia%20umowy.pdf

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Gniadek
Publikacja dnia: 14.01.2021, 12:54

Dokument oglądany razy: 90
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie