BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 10.08.2018, zmieniona z powodu:
Aktualizacja klauzul informacyjnych

Obowiązek informacyjny

Obowiązek Informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - abi@rckikol.pl nr tel. 89 5260156, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.)

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o publicznej służbie krwi (np. Instytut Hematologii i Transfuzjologii,   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Krajowy Rejestr Dawców)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 z późn.  zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.  zm.) jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości kwalifikacji do oddania krwi.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łucja Fydrych
Publikacja dnia: 10.08.2018
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 10.08.2018
Dokument oglądany razy: 3786
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie