BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 14.12.2020, zmieniona z powodu:
Aktualizacja

Oferty Pracy

RCKiK w Olsztynie zatrudni asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Miejsce pracy: siedziba RCKiK w Olsztynie – Dział Laboratoryjny.

Wymiar etatu: cały etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – diagnosta laboratoryjny;          
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;
 • mile widziane uprawnienia w zakresie wykonywania badań z immunologii

transfuzjologicznej i autoryzacji wyników;

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • podpisany list motywacyjny i C.V z klauzulą zgody;
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy (załącznik nr 2).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: sekretariat@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: Kierownik Działu Laboratoryjnego                                                              mgr Jolanta Miklaszewska, tel. 608 622 703

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko Asystent diagnostyki laboratoryjnej.

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji*/aktualnej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

Inne informacje:

1) Oferty osób, które nie zostały wybrane nadane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

2) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Kwestionariusz Osobowy

 

RCKiK w Olsztynie zatrudni starszego księgowego

Starsza/y księgowa/y

Miejsce pracy: siedziba RCKiK w Olsztynie – Sekcja księgowości;

Wymiar etatu: cały etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • co najmniej 5 letni staż na samodzielnym stanowisku księgowej/księgowego;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
 • praktyczne doświadczenie w zakresie pełnej księgowości;
 • chęć doskonalenia zawodowego;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • podpisany list motywacyjny i C.V z klauzulą zgody;
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy (załącznik nr 2).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej oferty do dnia 18.12.2020 r. na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

10-255 Olsztyn, ul. Malborska 2

bądź drogą e-mail: sekretariat@rckikol.pl

Dodatkowe informacje: Główny księgowy mgr Agnieszka Mikulska,                                                    tel.  89 526 01 56 w. 137

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta pracy na stanowisko Starsza/y księgowa/y.

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska, na które kandydat aplikuje.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                               27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji*/ aktualnej rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.

*niepotrzebne skreślić

Inne informacje:

1) Oferty osób, które nie zostały wybrane nadane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że w klauzuli zawartej w ofercie została wyrażana zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

Kwestionariusz Osobowy

2) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

RCKiK w Olsztynie zatrudni osobę do pracy w Sekcji Księgowości więcej informacji na stronie www.rckikol.pl zakładka oferty Pracy zobacz więcej

RCKiK w Olsztynie zatrudni sekretarkę więcej informacji na stronie www.rckikol.pl zakładka oferty Pracy zobacz więcej

RCKiK w Olsztynie zatrudni pielęgniarki więcej informacji na stronie www.rckikol.pl zakładka oferty Pracy 2020.09.09 zobacz więcej

 

RCKiK w Olsztynie zatrudni lekarza więcej informacji na stronie www.rckikol.pl zakładka oferty Pracy 2020.09.08  zobacz więcej

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 14.12.2020
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 14.12.2020
Dokument oglądany razy: 1644
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie