BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Informacja o wpływie działalności RCKiK na środowisko


  Wersja z dnia: 24.01.2024
Powód wprowadzenia zmian: Poprawienie odnośnika

  Wersja z dnia: 25.01.2023
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2023

  Wersja z dnia: 23.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: sprawozdanie za 2022

  Wersja z dnia: 25.01.2022
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie daty

  Wersja z dnia: 16.04.2021
Powód wprowadzenia zmian: Informacja za rok 2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie