BIP.gov.pl

Zbiorczy rejestr zmian

Zbiorczy rejestr zmian  
 • planowane przetargi na 2021r.   Wersja z dnia: 15.03.2021
  Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

 • planowane przetargi na 2021r.   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Korekta planu postępowań

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygni ety

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto

 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych   Wersja z dnia: 29.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto

 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie   Wersja z dnia: 25.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: Udzielenie zamówienia

 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania – spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie   Wersja z dnia: 20.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie wyniku postępowania

 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na sprzedaż i dostawa zestawów rozłącznych do pobierania osocza na posiadanych separatorach PCS2 w Centrum, TO Iława, TO Elbląg, To Bartoszyce do pobierania osocza od dawców na zapotrzebowanie na FFP ze Szpital   Wersja z dnia: 14.01.2021
  Powód wprowadzenia zmian: ogłoszenie wyniku postępowania

 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawów do zlewanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych (UKKP) z wbudowanym filtrem w ilości 4 000 sztuk.   Wersja z dnia: 23.12.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zestawów do zlewanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych (UKKP) z wbudowanym filtrem w ilości 4 000 sztuk.   Wersja z dnia: 18.12.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie wyniku postępowania 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Jacek Jedlecki
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Jacek Jedlecki
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 47213
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie