BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych


  Wersja z dnia: 29.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygni ety

  Wersja z dnia: 29.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto

  Wersja z dnia: 29.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto

  Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięto

  Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: zawiadomienie o ofercie

  Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Pytania oraz otwarcie ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie