BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 21.02.2018, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Narodowe Centrum Krwi

~~KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia

 

 KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
 w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia
 i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:
 https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
 Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia
 i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2015 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:
 1. wydania leku „na ratunek”,
2. składania zapotrzebowania na desmopresynę donosową,
3. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
 4. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.
 Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych
 i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.
 Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl


Zaktualizowana wersja komunikatu w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
 w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę

Narodowe Centrum Krwi ponownie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wdrożono internetowy system zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018.

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na bieżąco monitorujemy stopień wykorzystania aplikacji.

Przypominamy, że do 31 marca 2013 roku dopuszczamy możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań w dotychczasowej, pisemnej formie.
 Jeżeli zaistnieje taka konieczność, termin ten zostanie przedłużony.

Wszelkie wątpliwości, w tym wątpliwości natury technicznej, należy rozstrzygać mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Utrudnienia natury technicznej nie mogą powodować ograniczenia dostępności tych leków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

Apelujemy do wszystkich lekarzy o korzystanie z systemu, który docelowo będzie jedyną drogą wnioskowania o koncentrat czynnika krzepnięcia i desmopresynę
oraz zapoznanie się z Instrukcja internetowego systemu obsługi zleceń na koncentraty czynników krwi i desmopresynę.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łucja Fydrych
Publikacja dnia: 21.02.2018
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 21.02.2018
Dokument oglądany razy: 987
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie