BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony:

Regulamin organizacyjny


  Wersja z dnia: 12.09.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana regulaminu

  Wersja z dnia: 07.08.2023
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja regulaminu

  Wersja z dnia: 07.07.2023
Powód wprowadzenia zmian: schemat organizacyjny

  Wersja z dnia: 04.07.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana regulaminu

  Wersja z dnia: 04.05.2023
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana regulaminu

  Wersja z dnia: 23.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: Aktualny Regulamin Organizacyjny

  Wersja z dnia: 25.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja Regulaminu

  Wersja z dnia: 29.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana regulaminu

  Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  Wersja z dnia: 21.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana Struktury strony

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie